Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unexpectedness
unexpectedness
[,ʌniks'pektidnis]
danh từ
tính chất bất ngờ, tính chất thình lình, tính chất đột xuất; tính chất gây ngạc nhiên


/'ʌniks'pektidnis/

danh từ
tính không ngờ, tính thình lình

Related search result for "unexpectedness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.