Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsuspectedness
unsuspectedness
[,ʌnsəs'pektidnis]
danh từ
sự không bị nghi ngờ


/' ns s'pektidnis/

danh từ
sự không bị nghi ngờ, sự không ngờ

Related search result for "unsuspectedness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.