Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unhouse
unhouse
[ʌn'hauz]
ngoại động từ
đuổi ra khỏi nhà; lấy mất chỗ ẩn náu


/'ʌn'hauz/

ngoại động từ
đuổi ra khỏi nhà, lấy mất chỗ ẩn náu

Related search result for "unhouse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.