Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unhook
unhook
[ʌn'huk]
ngoại động từ
mở khuy (áo)
to become unhooked
mở khuy áo của mình ra, phanh áo ra
tháo ở móc ra


/'ʌn'huk/

ngoại động từ
mở khuy (áo)
to become unhooked mở khuy áo của mình ra, phanh áo ra
tháo ở móc ra

Related search result for "unhook"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.