Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uninhibited
uninhibited
[,ʌnin'hibitid]
tính từ
không bị cấm, tự do


/'ʌnin'hibitid/

tính từ
không bị cấm, tự do

Related search result for "uninhibited"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.