Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uninvited
uninvited
[,ʌnin'vaitid]
tính từ
không được mời


/'ʌnin'vaitid/

tính từ
không được mời

Related search result for "uninvited"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.