Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unlimited
unlimited
[ʌn'limitid]
tính từ
không kềm chế, quá mức
không giới hạn, có số lượng cực lớn, vô vùng, vô tận, vô kểvô hạn, không giới hạn

/ʌn'limitid/

tính từ
không giới hạn, vô vùng, vô tận, vô kể

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unlimited"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.