Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unpaired
unpaired
[,ʌn'peəd]
tính từ
không có cặp, không có đôi
(giải phẫu) không có đôi, lẻ (cơ quan (như) gan, dạ dày...)


/'ʌn'peəd/

tính từ
không có cặp, không có đôi
(giải phẫu) không có đôi, lẻ (cơ quan như gan, dạ dày...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unpaired"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.