Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unrewarded
unrewarded
[,ʌnri'wɔ:did]
tính từ
không được thưởng, không được thưởng công; không được báo ơn, không bị báo oán


/' nri'w :did/

tính từ
không được thưởng, không được thưởng công; không được báo n, không bị báo oán

Related search result for "unrewarded"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.