Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
untrained
untrained
[,ʌn'treind]
tính từ
không tập, không rèn (súc vật)
không có kinh nghiệm; chưa thạo (người)
(thể dục,thể thao) không tập dượt, không huấn luyện


/' n'treind/

tính từ
không tập, không rèn (súc vật)
không có kinh nghiệm; chưa thạo (người)
(thể dục,thể thao) không tập dượt, không huấn luyện

Related search result for "untrained"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.