Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uptake
uptake
['ʌpteik]
danh từ
sự hấp thu, sự thu hút
trí thông minh; sự hiểu biết
(kỹ thuật) ống thông hơi
quick/slow on the uptake
sáng ý/tối dạ; hiểu nhanh/chậm hiểu điều muốn nói


/' pteik/

danh từ
trí thông minh; sự hiểu
to be quick in the uptake (thông tục) hiểu nhanh, sáng ý
to be slow in the uptake (thông tục) chậm hiểu, tối dạ
(kỹ thuật) ống thông hi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.