Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
usable
usable
['ju:zəbl]
tính từ
tiện lợi
có thể dùng được, thích hợp cho việc sử dụng


/'ju:z bl/

tính từ
có thể dùng được, sử dụng được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "usable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.