Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vulgarism
vulgarism
['vʌlgərizəm]
danh từ
(ngôn ngữ học) từ tục tĩu, từ khiếm nhã; đoạn câu khiếm nhã, đoạn câu tục tĩu
'Arse' is a vulgarism for the buttocks
'Đít' là từ khiếm nhã chỉ cái mông
tính chất thô tục
hành vi thô tục; cách đối xử thô tục


/'vʌlgərizm/

danh từ
(ngôn ngữ học) từ ngữ tục
tính chất thô tục
hành vi thô tục; cách đối xử thô tục

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.