Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wadding
wadding
['wɔdiη]
danh từ
sự chèn: đồ chèn, đồ độn (bông, len..)
sự lót: đồ lót (bông, len..)


/'wɔdiɳ/

danh từ
sự chèn; bông nỉ để chèn
sự lót; bông nỉ để lót

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "wadding"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.