Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wanted
wanted
['wɔntid]
tính từ
cần, được cần đến, được yêu cầu, được đòi hỏi
Wanted a typist
cần một người đánh máy
bị tìm bắt, bị truy nã


/'wɔntid/

tính từ
cần, được cần đến, được yêu cầu, được đòi hỏi
Wanted a typist cần một người đánh máy
bị tìm bắt, bị truy nã

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "wanted"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.