Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wedding-favour
wedding-favour
['wediη'feivə]
danh từ
nơ hoa cưới


/'wedi ,feiv /

danh từ
n hoa cưới

Related search result for "wedding-favour"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.