Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
worm-eaten
worm-eaten
['wə:m'i:tn]
tính từ
bị sâu ăn, bị sâu đục, bị mọt ăn
(nghĩa bóng) cũ kỹ


/'wə:m,i:tn/

tính từ
bị sâu đục, bị mọt ăn
(nghĩa bóng) cũ kỹ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "worm-eaten"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.