Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wormy
wormy
['wə:mi]
tính từ
có giun; chứa nhiều sâu
wormy soil
đất nhiều giun
sâu, bị sâu làm hỏng, bị sâu đục, bị mọt ăn
a wormy apple
một quả táo sâu
giống con giun, hình ngoằn ngoèo


/'wə:mi/

tính từ
có giun, có sán
nhiều sâu
bị sâu đục
giống con giun, hình ngoằn ngoèo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "wormy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.