Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
yawny
yawny
['jɔ:ni]
tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm cho buồn chán đến ngáp được


/'jɔ:ni/

tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm cho buồn chán đến ngáp được

Related search result for "yawny"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.