Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Musophagidae


noun
touracos
Syn:
family Musophagidae
Hypernyms:
bird family
Member Holonyms:
Cuculiformes, order Cuculiformes
Member Meronyms:
Musophaga, genus Musophaga, touraco, turaco, turacou, turakoo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.