Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adown
adown
[ə'daun]
giới từ & phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) ở dưới, xuống, xuống dưới


/ə'daun/

giới từ & phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) ở dưới, xuống, xuống dưới

Related search result for "adown"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.