Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alp
alp
[ælp]
danh từ
ngọn núi
cánh đồng cỏ trên sườn núi (ở Thụy sĩ)


/ælp/

danh từ
ngọn núi
cánh đồng cỏ trên sườn núi (ở Thụy sĩ)

Related search result for "alp"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.