Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alb




alb
[ælb]
danh từ
áo dài trắng (của thầy tu, của vua được phong thánh)


/ælb/

danh từ
áo dài trắng (của thầy tu, của vua được phong thánh)

Related search result for "alb"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.