Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
argot
argot
['ɑ:gou]
danh từ
tiếng lóng; tiếng lóng của bọn ăn cắp


/'ɑ:gou/

danh từ
tiếng lóng; tiếng lóng của bọn ăn cắp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "argot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.