Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bathing-place
bathing-place
['beiðiηpleis]
danh từ
bãi tắm, bãi biển


/'beiðiɳpleis/

danh từ
bãi tắm, bãi biển

Related search result for "bathing-place"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.