Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
belly-timber
belly-timber
['beli,timbə]
danh từ
thức ăn


/'beli,timbə/

danh từ
thức ăn

Related search result for "belly-timber"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.