Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
calf-love
calf-love
['kɑ:flʌv]
danh từ
chuyện yêu đương trẻ con


/'kɑ:flʌv/

danh từ
chuyện yêu đương trẻ con

Related search result for "calf-love"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.