Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chain-smoke
chain-smoke
[,t∫einsmouk]
động từ
hút (thuốc lá) hết điếu nọ đến điếu kia, hút liên tục


/,tʃeinsmouk/

động từ
hút (thuốc lá) hết điếu nọ đến điếu kia, hút liên tục

Related search result for "chain-smoke"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.