Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chain-smoker
chain-smoker
['t∫ein,smoukə]
danh từ
người hút thuốc lá liên tục


/'tʃein,smoukə/

danh từ
người hút thuốc lá liên tục

Related search result for "chain-smoker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.