Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clandestine
clandestine
[klæn'destin]
tính từ
giấu giếm, bí mật


/klæn'destin/

tính từ
giấu giếm, bí mật

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "clandestine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.