Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coronal
coronal
['kɔrounl]
danh từ
vòng nhỏ bằng vàng hoặc ngọc (đội trên đầu)
vòng hoa
tính từ (giải phẫu)
coronal bone xương trán
coronal suture đường khớp, trán đỉnh


/'kɔrounl/

danh từ
vòng nhỏ (vàng, ngọc, đội trên đầu)
vòng hoa

tính từ (giải phẫu)
coronal bone xương trán
coronal suture đường khớp, trán đỉnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "coronal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.