Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cosiness




cosiness
['kouzinis]
số từ
sự ấm cúng, sự thoải mái


/'kouzinis/

số từ
sự ấm cúng, sự thoải mái

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cosiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.