Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
crazy bone
crazy+bone
['kreiziboun]
danh từ
(giải phẫu) chứng lồi cầu xương khuỷu tay


/'kreiziboun/

danh từ
(giải phẫu) lồi cầu xương khuỷ tay

Related search result for "crazy bone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.