Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
crush

crush
[krʌ∫]
danh từ
sự ép, sự vắt; sự nghiến, sự đè nát
đám đông, chen chúc, đám đông xô đẩy chen lấn nhau
buổi hội họp đông đúc
đòn trí mạng; (quân sự) sự tiêu diệt
sự vò nhàu, sự vò nát
nước vắt (cam, chanh...)
(từ lóng) sự phải lòng, sự mê
to have a crush on someone
phải lòng ai, mê ai
đường rào chỉ đủ một con vật đi (úc)
ngoại động từ
ép, vắt (hoa quả); nghiến, đè nát, đè bẹp
to crush grapes
ép nho
nhồi nhét, ấn, xô đẩy
to crush people into a hall
nhồi nhét người vào phòng
(nghĩa bóng) tiêu diệt, diệt; dẹp tan, làm tiêu tan
to crush one's enemy
tiêu diệt kẻ thù
hope is crushed
hy vọng bị tiêu tan
vò nhàu, làm nhàu nát (quần áo, tờ giấy...)
uống cạn
to crush a drink of wine
uống cạn cốc rượu
nội động từ
chen, chen chúc
nhàu nát
to crush down
tán vụn
to crush out
ép, vắt ra
dẹp tan, bóp chết (một cuộc nổi dậy...)
to crush up
nghiền nát


/krʌʃ/

danh từ
sự ép, sự vắt; sự nghiến, sự đè nát
đám đông, chen chúc, đám đông xô đẩy chen lấn nhau
buổi hội họp đông đúc
đòn trí mạng; (quân sự) sự tiêu diệt
sự vò nhàu, sự vò nát
nước vắt (cam, chanh...)
(từ lóng) sự phải lòng, sự mê
to have a crush on someone phải lòng ai, mê ai
đường rào chỉ đủ một con vật đi (Uc)

ngoại động từ
ép, vắt (hoa quả); nghiến, đè nát, đè bẹp
to crush grapes ép nho
nhồi nhét, ấn, xô đẩy
to crush people into a hall nhồi nhét người vào phòng
(nghĩa bóng) tiêu diệt, diệt; dẹp tan, làm tiêu tan
to crush one's enemy tiêu diệt kẻ thù
hope is crush ed hy vọng bị tiêu tan
vò nhàu, làm nhàu nát (quần áo, tờ giấy...)
uống cạn
to crush a drink of wine uống cạn cố rượu

nội động từ
chen, chen chúc
nhàu nát !to crush down
tán vụn !to crush out
ép, vắt ra
dẹp tan, bóp chết (một cuộc nổi dậy...) !to crush up
nghiền nát

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "crush"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.