Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
egression
egression
[i:'gre∫n]
danh từ
sự đi ra


/i:'greʃn/

danh từ
sự đi ra

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "egression"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.