Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
egress
egress
['i:gres]
danh từ
sự ra
quyền ra vào
con đường ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
(địa lý,địa chất) sự trồi ra trên mặt
egress of heat
sự toả nhiệt


/'i:gres/

danh từ
sự ra
quyền ra vào
con đường ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
(địa lý,địa chất) sự trồi ra trên mặt
kỹ egress of heat sự toả nhiệt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "egress"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.