Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
esurient
esurient
[i'sjuəriənt]
tính từ
đói khát, thèm muốn


/i'sjuəriənt/

tính từ quya đói khát
thèm muốn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "esurient"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.