Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flivver
flivver
['flivə]
danh từ, (từ lóng)
xe ô tô rẻ tiền
tàu bay cá nhân


/flivver/

danh từ, (từ lóng)
xe ô tô rẻ tiền
tàu bay nhỏ cá nhân

Related search result for "flivver"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.