Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
freely
freely
['fri:li]
phó từ
tự do, tuỳ thích, không gò bó, thoải mái
rộng rãi, hào phóngmột cách tự do

/'fri:li/

phó từ
tự do, tuỳ thích, không gò bó, thoải mái
rộng rãi, hào phóng

Related search result for "freely"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.