Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
furious

furious
['fjuəriəs]
tính từ
(furious with somebody / at something) giận dữ, điên tiết
she was absolutely furious at his attitude
chị ấy hoàn toàn tức giận thái độ của hắn
a furious struggle
cuộc đấu tranh mãnh liệt
a furious wind
cơn gió hung dữ
fast and furious
miệt mài náo nhiệt (cuộc vui)


/'fjuəriəs/

tính từ
giận dữ, diên tiết
to be furious with somebody giận dữ với ai, điên tiết lên với ai
mãnh liệt, mạnh mẽ, hung dữ
a struggle cuộc đấu tranh mãnh liệt
a furious wind cơn gió hung dữ !fast and furious
miệt mài náo nhiệt (cuộc vui)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "furious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.