Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ferocious

ferocious
[fə'rou∫əs]
tính từ
dữ tợn, hung ác, dã man, tàn bạo


/fə'rouʃəs/

tính từ
dữ tợn, hung ác, dã man, tàn bạo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ferocious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.