Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gnomon
gnomon
['noumɔn]
danh từ
cột đồng hồ mặt trờicọc đo giờ, cọc đồng hồ mặt trời

/'noumɔn/

danh từ
cột đồng hồ mặt trời

Related search result for "gnomon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.