Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
government issue


government+issue
['gʌvənmənt,isju:]
danh từ, viết tắt là g. i.
lính Mỹ


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "government issue"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.