Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hair

hair


hair

Hair grows on all mammals.

[heə]
danh từ
một trong những sợi giống như chỉ nhỏ mọc từ da người và động vật
there's a hair in my soup
trong bát xúp của tôi có một sợi lông
two blonde hairs on his coat collar
hai sợi lông vàng hoe trên cổ áo anh ta
tóc; lông cây; lông lá
to have long, black hair
có mái tóc dài, đen
a cat with a fine coat of hair
con mèo có bộ lông đẹp
to do one's hair
vấn tóc, làm đầu
to have (get) one's hair cut
(đi) cắt tóc
to part one's hair
rẽ đường ngôi
to let down one's hair
bỏ xoã tóc (đàn bà)
against the hair
ngược lông (vuốt)
(nghĩa bóng) trái với ý muốn, trái ngược
to bring somebody's gray hairs to the grave
làm cho ai chết vì buồn
by a hair
chỉ một li; trong đường tơ kẽ tóc
she won by a hair
cô ấy thắng cuộc sát nút
we escaped by a hair's breadth
chúng tôi thoát được trong đường tơ kẽ tóc
to comb somebody's hair
to stroke somebody's hair
mắng mỏ ai; xỉ vả ai; sửa lưng ai
to get (take) somebody by the short hairs
(từ lóng) khống chế ai, bắt ai thế nào cũng chịu
to hang by a hair/thread
(nói về số phận của một người...) phụ thuộc vào cái gì rất nhỏ; nghìn cân treo sợi tóc
to keep one's hair on
(từ lóng) bình tĩnh
to lose one's hair
rụng tóc, rụng lông
(thông tục) nổi cáu, mất bình tĩnh
to make somebody's hair curl
làm cho ai sửng sốt, làm cho ai ngạc nhiên, làm cho ai kinh ngạc
not to turn a hair
without turning a hair
không tỏ ra vẻ mệt nhọc một chút nào
phớt tỉnh, không sợ hãi, không nao núng
one's hair stands on end
tóc dựng ngược lên (vì sợ hãi...); dựng tóc gáy
to split hairs
(xem) split
take a hair of the dog that bit you
(tục ngữ) lấy độc trị độc
not to harm a hair of sb's head
không hại ai, dù là điều vụn vặt nhất
to have a good head of hair
có mái tóc dầy phủ trên đầu
neither hide nor hair of sb/sth
không có dấu vết của ai/ cái gì
to tear one's hair
vò đầu bứt tóc, tức giận
to let one's hair down
nghỉ ngơi sau những giờ phút căng thẳng


/heə/

danh từ
tóc, lông (người, thú, cây...); bộ lông (thú)
to do one's hair vấn tóc, làm đầu
to have (get) one's hair cut vấn tóc lên, búi tóc lên
to part one's hair rẽ đường ngôi
to let down one's hair bỏ xoã tóc (đàn bà)
(thông tục) xuềnh xoàng, tự nhiên, không nghi thức gò bó !against the hair
ngược lông (vuốt)
(nghĩa bóng) trái với y muốn, trái ngược !both of a hair
cùng một giuộc !to bring somebody's gray hairs to the grave !to bring somebody's gray hairs with (in) sorrow to the grave
làm cho ai chết vì buồn !by a hair !within a hair of
suýt nữa, chỉ một ít nữa !to a hair
rất đúng, đúng hoàn toàn !to comb somebody's hair for him !to stroke somebody's hair
mắng mỏ ai, xỉ vả ai, sửa lưng ai !to get (take) somebody by the short hairs
(từ lóng) khống chế ai, bắt ai thế nào cũng chịu !to hang by a hair
treo trên sợi tóc !to keep one's hair on
(từ lóng) bình tĩnh !to lose one's hair
rụng tóc, rụng lông
(thông tục) nổi cáu, mất bình tĩnh !to make somebody's hair curl
làm cho ai sửng sốt, làm cho ai ngạc nhiên, làm cho ai kinh ngạc
làm cho ai khiếp sợ !not to turn a hair !without turning a hair
không tỏ ra vẻ mệt nhọc một chút nào
phớt tỉnh, không sợ hãi, không nao núng !one's hair stands on end
tóc dựng ngược lên (vì sợ hãi...) !to split hairs
(xem) split !to take a hair of the dog that bit you
(tục ngữ) lấy độc trị độc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hair"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.