Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indistinguishable
indistinguishable
[,indis'tiηgwi∫əbl]
tính từ
không thể phân biệt đượckhông biệt được, không rõ ràng

/,indis'tiɳgwiʃəbl/

tính từ
không thể phân biệt được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "indistinguishable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.