Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inessential
inessential
[,ini'sen∫əl]
tính từ
không cần thiết
không có thực chất
danh từ
cái không cần thiếtkhông cốt yếu, không đáng kể


vô giá; (thống kê) không ước lượng được

/'ini'senʃəl/

tính từ
không cần thiết
không có thực chất

danh từ
cái không cần thiết

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.