Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jilt
jilt
[dʒilt]
danh từ
kẻ tình phụ, kẻ bỏ rơi người yêu ((thường) nói về người đàn bà)
ngoại động từ
bỏ rơi (người yêu)


/dʤilt/

danh từ
kẻ tình phụ, kẻ bỏ rơi người yêu ((thường) nói về người đàn bà)

ngoại động từ
tình phụ, bỏ rơi người yêu

Related search result for "jilt"
  • Words pronounced/spelled similarly to "jilt"
    jilt jolt jolty

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.