Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jot
jot
[dʒɔt]
danh từ
chút, tí tẹo
not a jot
không một chút nào


/dʤɔt/

danh từ
chút, tí tẹo
not a jot không một chút nào

ngoại động từ (song own 5-öëR

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "jot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.