Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
loppy
loppy
['lɔpi]
tính từ
thõng xuống, lòng thòng


/'lɔpi/

tính từ
thõng xuống, lòng thòng

Related search result for "loppy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.