Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
magical
magical
['mædʒikəl]
tính từ
như magic


/'mædʤik/

danh từ số nhiều
ma thuật, yêu thuật
ma lực
phép kỳ diệu, phép thần thông

tính từ (magical) /'mædʤikəl/
(thuộc) ma thuật, (thuộc) yêu thuật
có ma lực
có phép kỳ diệu, có phép thần thông, có phép thần diệu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "magical"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.